1. Anasayfa
  2. Güncel

Engelli Memurlar Ne Zaman Emekli Olur ?


Belli oranlarda engelli iken işe giren ya da işe girdikten sonra iş gücünde çeşitli oranlarda kayıplar görülen Devlet memurlarına yaşlılık aylığı bağlanmasında ve malul sayılan memurlara aylık bağlanmasında aranan şartlar ile diğer memurların emekliliğinde aranan şartlar arasında farklılık bulunmaktadır.

ENGELLİ MEMURUN YAŞLILIK AYLIĞI
1 Ekim 2008 tarihinden önce işe girenler
**Çalışmaya başlamadan önce en az %40 oranında engeli olanlar, 5400 gün (15 yıl),
**Çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranı %50 ilâ %59 arasında olanlar, 5760 gün (16 yıl),
**Çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranı %40 ilâ %49 arasında olanlar, 6480 gün (18 yıl)
prim ödenmiş olunması şartıyla, yaş şartı aranmadan, yaşlılık aylığı almaya hak kazanabilmektedirler.
30 Eylül 2008 tarihinden sonra işe girenler
**Çalışmaya başlamadan önce en az %60 oranında engeli olanlar, en az 15 yıl hizmetinin bulunması ve en az 3960 gün,
**Çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranı %50 ilâ %59 arasında olanlar, 16 yıl hizmet ve 4320 gün,
**Çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranı %40 ilâ %49 arasında olanlar, 18 yıl hizmet ve 4680 gün
prim ödenmiş olunması şartıyla, yaş şartı aranmadan, yaşlılık aylığı almaya hak kazanabilmektedirler.
Ancak, 30 Eylül 2008 tarihinden sonra göreve başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanmaları için gerekli olan prim günü sayısı konusunda kademeli bir geçiş öngörülmüştür. Aşağıdaki tabloda, kademeli prim gün sayıları yer almaktadır.
SİGORTALI OLARAK İŞE BAŞLAMA TARİHİ
ENGEL ORANINA GÖRE HİZMET YILI VE PRİM GÜN SAYISI
%60 ve üstü
%50 – %59
%40 – %49
1.10.2008 – 31.12.2008 arasında
15 yıl, 3700 gün
16 yıl, 3700 gün
18 yıl, 4100 gün
1.01.2009 – 31.12.2009 arasında
15 yıl, 3800 gün
16 yıl, 3800 gün
18 yıl, 4200 gün
1.01.2010 – 31.12.2010 arasında
15 yıl, 3900 gün
16 yıl, 3900 gün
18 yıl, 4300 gün
1.01.2011 – 31.12.2011 arasında
15 yıl, 3960 gün
16 yıl, 4000 gün
18 yıl, 4400 gün
1.01.2012 – 31.12.2012 arasında
15 yıl, 3960 gün
16 yıl, 4100 gün
18 yıl, 4500 gün
1.01.2013 – 31.12.2013 arasında
15 yıl, 3960 gün
16 yıl, 4200 gün
18 yıl, 4600 gün
1.01.2014 – 31.12.2014 arasında
15 yıl, 3960 gün
16 yıl, 4300 gün
18 yıl, 4680 gün
1.01.2015’ten sonra
15 yıl, 3960 gün
16 yıl, 4320 gün
18 yıl, 4680 gün
MALULLÜK AYLIĞI
Sigortalı olarak göreve başladıktan sonra çalışma gücünün en az %60’ını veya görevini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği, memurun veya kurumunun talebi üzerine SGK tarafından yetkilendirilen sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlara istinaden, SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen memurlar malul sayılmaktadır.
Malul sayılan memurlardan;
-En az 10 yıl yıldan beri sigortalı olup 1800 gün prim bildirilmiş olanlar,
-Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olup 1800 gün prim bildirilmiş (sigortalılık süresi şartı aranmadan) olanlar
yaş şartı aranmadan malullük aylığına hak kazanabilmektedirler.
Öte yandan, çalışma gücünün %60’ını veya görevini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü sigortalı olarak ilk defa işe girmeden önce kaybetmiş olan memurlar ise malul sayılmamaktadırlar.
engellilersitesi.com