1. Anasayfa
  2. Güncel

Hangi Engelli İşçiler Nakil Hakkından Yararlanacak


Engelli işçiye nakil hakkı, hangi engelli işçi ve kurumlar için geçerli?

Engelli işçiye nakil hakkı tanıyan düzenleme 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

5620 sayılı Kanuna eklenen “ek madde” şu şekildedir:

“EK MADDE 2- (1) Kamu kurumve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda görev yapan ve ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen işçiler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğubirinci derece kan hısımları bulunan işçiler, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kurum içinde yer değiştirme talebinde bulunabilir.

(2) Bu kapsamdaki talepler kamu kurum ve kuruluşlarının kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır.

(3) İşçinin kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle kurum içinde yer değişikliği talep etmesi halinde,yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, işçinin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

(4) Engellilik durumu devam ettiği sürece kurum ve kuruluşlarca isteği dışında işçinin görev yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan işçiler hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.”

DEĞERLENDİRME

– Bu kanun hükümleri, sadece başka bir ilde/ilçede teşkilatı bulunan kamu kurumlarını kapsamaktadır.

– Belediye ve üniversitelerin başka bir ilde teşkilatı bulunmamaktadır. Sadece bazı üniversitelerin ilçelerde teşkilatı olabilmektedir. Bu nedenle belediye, üniverite gibi kurumlarda, illerarası nakil uygulanamayacaktır.

– Yine il özel idareleri, tüzel kişiliğe haiz bağımsız kurumlardır. İl özel idarelerinin de başka bir ilde teşkilatı bulunmamaktadır. İl özel idareleeri personeli de, iller arası nakil hakkından yararlanamayacaktır.

– Kanun hükümleri genel olarak, başka bir ilde teşkilatı olan örneğin Maliye Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu, MEB, Diyanet, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarda uygulanacaktır. Ancak bu halde dahi, nakil talepleri, 2. fıkra hükmü uyarınca, kadro imkanları dikkate alınarak karşılanacaktır.

 engellilersitesi.com