1. Anasayfa
  2. Güncel

Engelli Öğretmenlere Yer Değişikliği Engeline Durdurma


Danıştay, MEB ‘2014 Yılı Engelli Personel Yer Değişikliği’ genelgesiyle öğretmenlere yer değiştirme hakkı tanınmamasının yürütmesini durdurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü`nce 10 Temmuz 2014 günü ‘2014 Yılı Engelli Personel Yer Değişikliği` konulu bir Genelge yayımlanmıştı. Tüm il valiliklerine gönderilen bu Genelge uyarınca, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilen engelli persоnele ‘adaylıkları kaldırılmış olanların hizmet şartı aranmaksızın`, ‘halen aday konumunda olanların ise adaylıklarının kaldırılmasını müteakip hizmet süresi şartı aranmaksızın`, bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri il emrine kadroları ile birlikte yer değiştirme hakkı tanınmıştı. Ancak Genelge`nin ikinci paragrafından yer alan, “eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında” ibaresi uyarınca, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan öğretmenler bu haktan yararlandırılmamıştı.

Eğitim Sen, Genelge hükmünü Anayasada ifadesini bulan ‘Genel Eşitlik` ilkesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 72 nci maddesine, dolayısıyla normlar hiyerarşisine aykırı bulduğumuzdan öncelikle yürütmesinin durdurulması daha sonra iptaline karar verilmesi istemiyle dava açtı.

Danıştay İkinci Dairesi, sendikaya 28 Ocak 2015 günü tebliğ edilen 9 Aralık 2014 gün ve E.2014/6971 sayılı kararla, Genelge`nin ikinci paragrafından yer alan, “eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında” ibaresinin yürütmesini durdurdu. Milli Εğitim Bakanlığı, engelli öğretmenlere de gecikmeksizin yer değiştirme hakkı tanımalıdır.

Kararı Görmek İçin Τıklayınız.

engellilersitesi.com