1. Anasayfa
  2. Güncel

Evlilik Yönetmeliği Değişti


Evlilik yönetmeliği değişti. Sahte evliliklerin önüne geçmek için ‘evlenme ehliyet belgesi’ zorunlu hale geldi. Ayrıca istenen fotoğraflar için “inkılap ilkelerine uygun” ifadesi kalktı. Fesli, sarıklı fotoğrafa vize çıktı.

Evlendirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre bundan sonra evlenmek isteyenler, “evlenme ehliyet belgesi” alacak. Yönetmeliğe eklenen yeni fıkrayla evlenme ehliyet belgesi, “Kişinin evlenme anındaki milli hukukuna göre evlenme ehliyeti ve şartlarının yer aldığı ve evlenmeye sakınca bulunmadığını gösterir belge” olarak tanımlandı.

EVLİLİK EHLİYETİ ŞARTI

Evlenme ehliyet belgesi ve nüfus kayıt örneğinin, ‘Kimlik Paylaşımı Sistemi’ni kullanan evlendirme memurlukları tarafından sistem üzerinden temin edileceği de hükme bağlandı. Εvlenme izin belgesi bundan sоnra 4 değil 2 nüsha olarak düzenlenecek.

‘İNKILAP’ İFADESİ ÇIKTI

Yeni yönetmelikte ayrıca “Verilecek 4’er adet fotoğrafın, renkli ve ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir” maddesindeki “inkılap” ifadesi çıkarıldı.

Hukukçular, evlenirken istenen fotoğraflarda “inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması” maddesinin Evlendirme Yönetmeliği’nde kaldırılmış olmasını “Bundan sonra isteyen sarık, isteyen cüppe, isteyen fes, isteyen yüzü açık olmak kaydıyla çarşaflı fotoğraf çektirebilecek” olarak yorumladı.