1. Anasayfa
  2. Güncel

“Engelli raporlarından alınan ücret kabul edilemez”


CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun engelli raporları için devlet hastanelerinde 200 TL, üniversite hastanelerinde 300 TL alınmasını istediği yönünde talimat verdiği iddia edilmektedir. Bu kabul edilemez uygulama ile ilgili gerek engelli derneklerinden gerekse engelli yurttaşlarımızdan çok sayıda şikayet gelmektedir.” dedi.

Yüceer’in Bakan Müezzinoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. Candan YÜCEER
Tekirdağ Milletvekili

Yaşadığımız toplumun önemli bir kesimini oluşturan engellilerin eşit birer vatandaş olarak ekonomik, sosyal, siyasi hayata katılımlarının sağlanabilmesi, eğitim olanaklarından yararlanabilmesi sosyal hukuk devleti olmanın gereğidir.
Hayatın her alanında birçok sorun yaşayan engelli yurttaşlarımızın sorunları çözülmek yerine yenileri eklenmektedir.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.07.2014 tarihli ve 5409.567 sayılı yazısında; Engellilik haklarından faydalanmak üzere talep edilen sağlık kurulu raporlarında %1 dahi olsa engel oranının belirlenmiş olması halinde ücret talep edilmemesi gerekmektedir” ibaresi bulunmaktadır.
Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun engelli raporları için devlet hastanelerinde 200 TL Üniversite hastanelerinde 300 TL alınmasını istediği yönünde talimat verdiği iddia edilmektedir. Bu kabul edilemez uygulama ile ilgili gerek engelli derneklerinden gerekse engelli yurttaşlarımızdan çok sayıda şikayet gelmektedir.
Bu çerçevede;

1. SGK Devlet hastanelerine ve üniversite hastanelerine iddia edildiği gibi engellilerden sağlık raporu için para alınması yönünde herhangi bir talimat vermiş midir?
2. Bu uygulama ne zaman başlamıştır? Üniversite ve Devlet hastanelerinden kaç engelli yurttaşımız ücretli olarak engelli raporu almıştır?
3. Engelli raporlarından alınan paralar hangi amaçla değerlendirilmektedir.
4. Yönetmelikte %1 dahi olsa engel oranının belirlenmiş olması halinde ücret talep edilmemesi gerekirken söz konusu uygulamanın dayanağı nedir? Bu ihtiyaç nereden hasıl olmuştur?
5. Bu kabul edilemez uygulamadan dönülmesi yönünde Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır?
6. Toplu ulaşım erişilebilir olmadığı için zorunlu hale gelen araç alımlarında gereken rapor 5 yılda bir kez ücretsiz verilmesi; akülü ve tekerlekli sandalye raporları 2 yılda bir kez ücretsiz verilmesi, işitme cihazı, ortez, protez, baston, beyaz baston vb için gereken raporların 2 yılda 1 kez ücretsiz verilmesi yönünde engelli derneklerinin talepleri vardır. Bu talepler yerine getirilmesi yönünde herhangi bir çalışma var mıdır?