1. Anasayfa
  2. Güncel

EVDE BAKIM PARALARI ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ


Evde bakım parası asgari ücret karşısında değer kaybetti. 6518 sayılı Kanun ile değişiklik yapılamadan önce bakım maaşı net asgari ücrete göre belirleniyor idi. 2828 sayılı kanun’da üst sınır olarak net iki asgari ücret sınırı 2014 öncesi mevcuttu. Net asgari ücrete göre evde bakım ücreti ödenirken gösterge x memur maaş katsayı çarpımı ile , evde bakım ücretinin hesaplanması bakım ücretinden yararlananların 2016 yılının ilk yarısı için aylık yaklaşık 289,29 TL gibi bir kayıpla karşı karşıya kalmıştır.

Engelliler sitesi com da yer alan habere göre ; Net asgari ücrete göre evde bakım ücreti ödenirken gösterge x memur maaş katsayı çarpımı ile , evde bakım ücretinin hesaplanması bakım ücretinden yararlananların 2016 yılının ilk yarısı için aylık yaklaşık 289,29 TL gibi bir kayıpla karşı karşıya kalmıştır.

2014 Yılından önce;

”Bakıma muhtaç engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgarî ücretten fazla olamaz.”

2014 yılında 6518 sayılı Kanunun 21.Maddesi ile birlikte;

”Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.” denilerek düzenlemeye gidilmiştir.

Gösterge rakamları ise yeniden artırılmamıştır.

Bu kapsamda Asgari ücrette net meydana gelen %30’luk artışla birlikte evde bakım paraları yerinde saymıştır.

Umarız ileride bu konuda düzenlemeye gidilirken hane geliri kavramı da ortadan kalkar.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden(2016 yılı için bu tutar 1177,46 x 2/3=784,97 TL’dir) daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması hâlinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılır.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) (1776,34 TL)gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz.

Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000)(0,088817 x 10.000=888,17 TL) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

6518 sayılı Kanun ile değişiklik yapılamadan önce bakım maaşı net asgari ücrete göre belirleniyor idi. 2828 sayılı kanun’da üst sınır olarak net iki asgari ücret sınırı 2014 öncesi mevcuttu.

Net asgari ücrete göre evde bakım ücreti ödenirken gösterge x memur maaş katsayı çarpımı ile , evde bakım ücretinin hesaplanması bakım ücretinden yararlananların 2016 yılının ilk yarısı için aylık yaklaşık 289,29 TL gibi bir kayıpla karşı karşıya kalmıştır.