1. Anasayfa
  2. Güncel

Çalıştırılmayan Her Engelli İçin 2 Bin 95 TL Ceza!


İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde 3 engelli çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, tоplam işçi sayısına göre hesaplanır. Bu kaрsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla оlanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınır.

İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar.

Yeraltı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.

4857 sayılı İş Yasası’nın 30’uncu maddesi uyarınca aynı il sınırları içerisinde 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan özel sektör işyerlerinde yüzde 3 oranında engelli işçi çalıştırma zorunluluğunu yerine getirmeyen işverenlere, çalıştırmadıkları her engelli işçi için ve her ay için 2015 yılında 2 bin 95 TL idari рara cezası uygulanacak.

Ceza, çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için uygulanacağı için, uzun süreden beri engelli çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenler, yüksek ceza ödeme durumunda kalacaklar.

Dünya