2021 Yılı Engelli Vergi İndirim Tutarı Ne Kadar Oldu?

2021 yılı engelli vergi indirimi tutarı 29 Aralık 2020 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Engelli vergi indirimi, engelli bireylerin çalışması veya bireyin eşinin, çocuklarının engelli olması durumunda, vergi avantajı sağlayan bir uygulamadır. Engelli vergi indirimi hakkından yararlanmak için vergi dairesine başvuru yapılması gereklidir.

Engelli Vergi İndirimi Başvurusu Nasıl Yapılır

Engelli vergi indirimi, devletin engelli vatandaşlarımız için uygulamaya koymuş olduğu önemli haklardan bir tanesidir. Buna göre devlet tarafından engelli vatandaşlarımızın ekonomik anlamda desteklenmesini sağlayan bu sistem sayesinde pek çok engelli vatandaşımız biraz da olsa rahat bir nefes almaktadır. Engelli vergi indirimi engelli vatandaşlarımızı hem sosyal olarak desteklemek hem de onların ekonomik hayata uyum sağlayabilmelerini sağlamak için verilmektedir. Bu haktan belirli şartları taşıyan tüm engelli vatandaşlarımız rahatlıkla yararlanabilmektedir.

2021 Engelli Vergi İndirimi Ne Kadar Oldu ?

Dönem Engellilik Derecesi
2021 1. Derece (%80 ve üzeri engelliler) 1500-TL
2021 2. derece (%60 ile %79) 860-TL
2021 3. derece (40 ile %59) 380-TL

Engelli vergi indirimi, çalışan engelli kişinin engel derecesi karşılığı olan rakamın GVM “Gelir Vergisi Matrahı” düşürülmesi ile uygulanmaktadır. Gelir vergisini az ödenmesinden dolayı engelli kişinin net ücretinde kısmi artış sağlanıyor. Ayrıca engelli kişinin en az %40 ve üzeri engelli sağlık oranına sahip olması gereklidir. Her yıl engelli vergi indirim oranları yeniden belirlenmektedir.

Engelli Vergi İndiriminden Kimler Yararlanabilir?
Engelli vergi indiriminden yararlanabilecek olan kişiler aşağıda verilmiştir. Buna göre engelli vergi indiriminden yararlanabilecek olan kişiler şunlardır;

  • Engelli olup da ücretli çalışanlar,
  • Engelli bir kişiye bakmakla yükümlü olan çalışanlar,
  • Engelli serbest meslek grubundan olan kişiler,
  • Serbest meslek grubundan olup da bakmakla yükümlü oldukları engelli birey olan kişiler,
  • Basit usulde vergilendirilmiş olan engelli vatandaşlar,

Gelir Vergi İdaresi Kanununa göre engelli vergi indiriminden faydalanabilecek olan kişilerdir. Yukarıda verilen kişiler gereken belgeleri topladıktan sonra engelli vergi indiriminden faydalanmak için başvuruda bulunabilirler.

Engelli Vergi İndiriminden Faydalanmak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Engelli vergi indirimi başvuru belgeleri, engelli vatandaşların ya da onlara bakmakla yükümlü olan vatandaşların hazırlamak zorunda oldukları belgelerdir. Bu belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayan kişiler, başvurularını oldukça kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Buna göre engelli vergi indirimi başvurusu yapılırken gereken evraklar şunlardır;

  • Engelli vatandaşların ya da onlara bakmak yükümlü olan kişilerin vergi indiriminden faydalanmak istediklerine dair müracaat formu,
  • Engelli vatandaşların ya da onlara bakmak yükümlü olan kişilerin çalıştıkları yerden çalıştıklarına dair iş verenleri tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş yazı,
  • Engelli vatandaşların ya da onlara bakmak yükümlü olan kişilerin T.C. kimlik numaraları,
  • Engelli vatandaşların ilgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış olan sağlık kurulu raporlarının asılları ya da bu raporların tasdikli örnekleri

belgeler hazırlanarak engelli vergi indirimi için başvuruda bulunabilir.

Engelli Vergi İndirimi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Engelli vergi indirimi başvurusu yapacak olan kişilerin öncelikle yukarıda verilen belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Gereken belgeler hazırlandıktan sonra kişiler kendi illerinde bulunan Gelir Vergi İdaresi Müdürlüklerine giderek ya da e-devlet üzerinden başvuru yaparak engelli vergi indirimi başvurusu yapabilirler.

Engelli Vergi İndirim Sorgulaması Nasıl Yapılır ?
Engelli vergi indirim sorgulaması büyük illerimizde online şekilde sorgulanmaktadır. Engelli vergi indirim sorgulama siteleri alt kısım yer almaktadır.