2021 Yılı Evde bakım desteği ve engelli maaşları ne kadar oldu?
  1. Anasayfa
  2. Güncel

2021 Yılı Evde bakım desteği ve engelli maaşları ne kadar oldu?

2021 Yılı Evde bakım desteği ve engelli maaşları ne kadar oldu? Asgari ücret, memur maaşı ve emekli aylıkların zam oranları ve 2021 maaşlarının belli olmasının ardından gözler sosyal yardım maaşlarına gelecek zam oranlarına çevrildi. 2022 engelli maaşları ve engelli yardımı, evde bakım maaşı başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar da yeni yıldan itibaren zamlandı.

2021 yılında uygulanacak asgari ücret yüzde 21.56 oranında artırılırken, memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 8.36 oranında artırıldı. Yılın ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayısı 0,165786 olarak belirlendi. Buna bağlı olarak bakıma muhtaç olanlara verilen evde bakım yardım maaşları ve kısaca 2022 maaşı olarak adlandırılan yaşlılara ve engellilere devlet tarafından yapılan maaşlara da zam geldi.

2021 yılı Ağustos Ocak döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı Şubat ayı ve Temmuz ayları arasında ödenecek bakım maaşı yardımları 1.657 lira olacak.

Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 3 bin 88 liradan 3 bin 314 liraya yükseldi.

Değerli okurlarımızın hepinizin bildiği gibi evde bakım maaşı yardımı bakıma muhtaç olan engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi bakıcı olan üçüncü kişilere veriliyor.

Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor.

Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor. 2021 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir bin 705 TL’nin altında olmalı. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

İkincisi engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul raporunun ağır engelli kısmında mutlaka “Evet” yazılmalı.

Üçüncü olarak da engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerektiğinin bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi şartı aranıyor.

Evde bakım desteği için ikametgâhın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurulması gerekiyor. Müdürlüklerin bulunmadığı yerlerde ise kaymakamlıklara başvuru yapılabiliyor.

2021 Yılı Evde bakım desteği ve engelli maaşları ne kadar Oldu?

ENGELLİ AYLIĞI NE OLDU?

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara 2020 temmuz-aralık döneminde aylık 851 lira yardım yapıldı. Bu rakam 2021’in ilk yarısında 913 liraya yükseltildi.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık yardım tutarı da 567 TL’den 608 TL’ye çıktı.

18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de aynı şekilde 608 liraya yükseldi

65 YAŞ AYLIĞI 763 TL OLDU

65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık 711 liradan 763 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmamış olması veya nafaka bağlanmasının mümkün olmaması gerekiyor.

SİLİKOZİS HASTALARININ MAAŞLARI

Kot taşlama işlerinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanan vatandaşlara 2011 yılından itibaren yardım yapılıyor. Aylık yardım tutarı, meslekte kazanma kaybı yüzde 15-34 arasındakilerde bin 226 liradan bin 315 liraya; yüzde 35-54 arasındakilerde bin 402 liradan bin 504 liraya; yüzde 55’in üzerinde olanlarda ise bin 561 liradan bin 675 liraya çıktı.

SOSYAL HİZMET KURULUŞLARINDA BAKILANLARIN HARÇLIKLARI

Huzurevi, yetiştirme yurdu gibi sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara verilen harçlıklar da artacak. Harçlık tutarı yaşlılarda 280 liraya, 6-12 yaş arası engellilerde 111 liraya, 13-18 yaş arası engellilerde 167 liraya, 18 yaş üstü engellilerde 224 liraya yükselecek.

SOSYAL YARDIMLAR İÇİN NEREYE NASIL BAŞVURULUR?

65 yaş aylığı ve engelli aylığı için başvuruların ikametgâhın bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılması gerekiyor. Yaşlı aylığı başvurularında herhangi bir belge talep edilmiyor. Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında ise sağlık kurulu raporu aranıyor. Gelir testi için ise herhangi bir belge talep edilmiyor.

İKÂMETGÂHINI DEĞİŞTİRENLER DİKKAT

Aylık almakta iken ikametgâhını başka vakıf görev alanına girecek şekilde değiştirenlerin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları geçici olarak durduruluyor. Bir yıl içinde yeni ikametgâh bölgesindeki vakfa başvurulması ve muhtaçlığın devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, durdurulduğu tarihten itibaren aylıklar yeniden bağlanıyor. Sağlık raporunu, süresi dolduktan sonra yeniletmeyenlerin aylığı da aynı şekilde durduruluyor.

18 yaş altı engelli yakını aylığı, 18 yaşın doldurulduğu tarihte kesiliyor. Aylığın on ay boyunca alınmaması veya gelir kriterinin kaybedilmesi halinde de aylık kesiliyor.