1. Anasayfa
  2. Güncel

2015 yılı 2022 aylığı miktarları ve muhtaçlık sınırı belli oldu


2015 yılı memur maaşı katsayılarının belirlenmesiyle, %40 ve üzeri engeli bulunan engellilere, 3 aydlık dönemler halinde ödenen 2022 aylığı, 2015 yılı miktarları belli oldu.

2015 yılı 01.01.2015 – 01.07.2015 döneminde geçerli olmak üzere 2022 aylıkları şu şekildedir:

Yaşlı Aylığı: 437, 43 TL (1 aylık miktar: 145,81 TL )

Özürlü (% 40-69) Aylığı: 874,87 TL (1 aylık miktar: 291, 62 TL )

Bakıma Muhtaç Özürlü (% 70 ve üstü) Aylığı: 1312,30 TL (1 aylık miktar: 437, 43 TL )

18 Yaş altı Özürlü Yakını Aylığı: 874,87 TL (1 aylık miktar: 291, 62 TL )

01.01.2015 – 30.06.2015 döneminde geçerli olmak üzere muhtaçlık sınırı: 286,32 TL

01.07.2015- 31.12.2015 döneminde geçerli olmak üzere muhtaçlık sınırı ise: 303,47 TL

(4) (Değişik:RG-25/3/2014-28952) Aylık türlerine göre,

a) Yaşlı aylığı: 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda,

b) Engelli aylığı: 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gösterge rakamının (3.240) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda,

c) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli aylığı: 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen gösterge rakamının (4.860) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda, ödeme yapılır.