Evde bakım maaşı almak için gerekli koşullar ve izlenilmesi gereken yol nedir?
  1. Anasayfa
  2. Evde Bakım Maaşı

Evde bakım maaşı almak için gerekli koşullar ve izlenilmesi gereken yol nedir?

Evde bakım maaşı almak için hangi koşulların olması gerektiğini ve evde bakım maaşı başvurusu için izlenmesi gereken yol ve yöntemi anlatacağız. 2007 yılında TBMM’de görüşülen bakıma muhtaç durumda olan ve bakımı ailesi tarafından yapılan engelli ve engelli bireylerin evde bakım desteği TBMM de kabul edildi. Sosyal hizmetler tarafından Sosyal güvencesi olan veya olmayan müracaatları alınan kişilere SHÇK komisyonunca belirlenecek olan evde bakım için 1 asgari ücret, resmi veya özel bakım merkezlerine ise 2 askeri ücret destek uygulaması yapılması kararı alındı.

Engelli vatandaşlarımız bu bakıcı parasından nasıl faydalanmaktadır? Emekli olan ya da çalışan engelli kişiye bakan kişi ailesinden ya da ailesinden olmayan bakıma muhtaç engelli insanlar bundan nasıl yararlanabilir, evde bakım maaşı için nereye nasıl başvuru yapılması gerekir bu benzeri tüm sorulara haberimiz içerisinde yanıt vermeye çalışacağız.

Değerli engellilerweb.com okurları, Evde Bakım Hizmeti Müracaatında bulunacaklar da öncelikle aşağıda yer alan üç koşulun da olması gerekmektedir. Her 3 koşul da başvuru için aranılan temel koşuldur.

Evde bakım aylığı için bireyde şu üç şart aranır. Bu şartlar şunlardır

1. % 50 ve üstü “ağır özürlü” ibareli özürlü sağlık kurulu raporunun olması.
2. Bakıma muhtaçlık kriterlerine uygun bulunması.
3. Gelir kriterlerinin uygun bulunması.

Bu 3 koşuldan birinde bile uygun bulunmaması durumunda başvuru sonucu olarak evde bakım ücreti bağlanmaz.

Özürlü Evde Bakım Hizmeti Müracaatında İstenilecek Belgeler ve süreç

1-Evde bakım ücretinden yararlanma koşulları nelerdir?
Evde bakım ücretinden yararlanabilmek için hastanelerden alınacak sağlık kurulu heyet raporlarında özür oranı % 50 ve üzeri ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

2- Evde bakım ücretinde gelir kriteri var mıdır?
Evde bakım ücretinden yararlanabilmek için aynı hanede yaşayan kişilerin her ne şekilde olursa olsun gelirleri toplamı evde yaşayan kişi sayısına bölündüğünde asgari ücretin 2/3’den az olması gerekmektedir (Bugün için asgari ücretin 2/3’ü 510.45TL.)

3- Evde bakım ücreti için nereye başvurulması gerekmektedir?
İkamet edilen ilin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

4- Özel bakım merkezlerinde kalan engelliler için devlet tarafından ne kadar ücret ödemektedir?
Bakanlığımız tarafından her bir engelli için ödenen ücret 2 asgari ücret tutarında olmaktadır.

5- Yatılı bir kuruluşa tertip edilebilmek için nereye başvuru yapılır?
Engellilere hizmet veren Resmi veya özel yatılı bakım merkezlerine yerleşmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

6- Evde bakım ücretinden yararlanan görme engelli bireyler 6 aylık görme engellilere kurs veren Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarda kursa katılmaları halinde evde bakım ücretleri kesilir mi?
Bakanlığımıza bağlı olarak görme engellilere beceri kazandırmak için 6 şar aylık kursa katılan görme engelli bireylerin evde bakım ücretleri kesilmemektedir.

7- Kişilere ödenen evde bakım ücreti kaç liradır?
Evde bakım ücreti olarak her ay kişilere bir asgari ücret tutarında ödeme yapılmaktadır.

8- Evde bakım ücretleri neden değişik tarihlerde hesaplara yatırılmaktadır?

Maliye bakanlığının ödemeleri serbest bırakmasına müteakiben İl Müdürlüklerine gönderilmektedir.

Engelli Evde Bakım Hizmeti Müracaatında İstenilecek Belgeler:

1- Müracaatçının dilekçesi
2- T.C. Kimlik Numarası beyanı (Özürlü ve bakıcının kimlik fotokopisi)
3- Özürlünün Sağlık Kurulu Raporu
4- Talep Formu
5- Hane halkı kimlik bildirim formu (Μuhtarlıktan, 5)
6- Özürlünün 2 adet vesikalık fotoğrafı
7- Gelir Durumuna ilişkin beyan belgesi
8- Özürlünün varsa öğrenim durumunu gösterir belge
9- Anne-babasının boşanma durumunda varsa boşanma kararı
10- Özürlünün vasisi varsa, vasilik atanmasına ilişkin mahkeme kararı
11- Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı;
18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı.

NOT: Terk edilmiş ve kimsesiz bakıma muhtaç özürlülerin gerekli belgeleri tamamlayamaması durumunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünce belgelerin tamamlanması için yardım sağlanır.
Hizmetin sonuçlandırılması başvuru yoğunluğu dolayısı ile her ilde farklı sürelerde olmaktadır.
Bu nedenle, lütfen başvuru esnasında Evde Bakım Hizmeti için Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Standardı gereği olarak başvurunuzun hangi sürede sonuçlandırılacağını öğrenin.
Öğrenin ki, bu sürelerde süreç sonuçlanmamışsa önce il sosyal hizmetler müdürlüğüne sonra da Valiliğe gidip Hizmet Standardına uyulmadığı gerekçesiyle şikayet de bulunabilirsiniz.