Evde bakım hizmetinden kimler yararlanabilir

Evde bakım hizmetlerinden kimler yararlanabilir. Bu yazımız da bu soruyu cevaplarmaya çalışacağım. Evde bakım hizmetinden yararlanabilecekleri aşağıda maddeler halinde aktaracagım.

Evde bakım hizmetinden yararlanabilecekleri 3 maddede toplayabiliriz.

Bunlar;

1) Engel derecesi %50 ve üzerinde olup, raporlarında “Ağır Engelli” kısmında “ EVET” ibaresi olanlar,

2) Başkasının yardımı ve bakımı olmadan günlük hayatını devam ettirmesi mümkün olmayanlar (yeme, içme, tuvalet ve temizlik vb. ihtiyaçlarını tek başına gideremeyecek)

3) Aile bireylerinin her türlü gelirleri toplamı, birey sayısına bölündüğünde kişi başına düşen gelir bir aylık net asgari ücretin 2/3’ ünden (01.07.2014-31.12.2014 arasında 540 TL) az olanlar bakım hizmeti için başvuruda bulunabilir.

Yukarı da ki şartlar mevcut ise evde bakım maaşı için başvurabilirsiniz…