1. Anasayfa
  2. Güncel

Engelli ve muhtaç aylığında kişisel gelire dönülmeli


Milli Gazete yazarı Mustafa İşcan 3 Haziran 2013 Tarihli Milli Gazete de yayınlanan yazısında Engelli ve muhtaç aylığında kişisel gelire dönülmeli diye yazdı. İşte Mustafa İşcan’ın Milli Gazete de yayınlanan yazısı:

Mustafa İşcan – Engelli ve muhtaç aylığında kişisel gelire dönülmeli

Değerli okurlar bugünkü yazımda 2022 sayılı kanunla bağlanan engelli ve 65 yaş muhtaç aylıklarının nasıl iptal edildiğinden bahsedeceğim. 2013 yılı Ağustos ayında mecliste yapılan değişiklikle maaş bağlanan on binlerce kişinin maaşları iptal edildi ve o günlerde bu yasa vatandaşa “büyük müjde” diye lanse edildi. Daha sonra anlaşıldı ki, 1 milyona ulaşılacak engelli ve 65 yaş muhtaç aylığı on binlerce kişinin bu maaşını kaybetmesine neden oldu.

Onbinlerce Kişi Aylığından Oldu

 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun”daki muhtaçlık kriteri 2013 yılı Ağustos ayında değiştirildi. O güne kadar muhtaç sayılma kriterinin aylık 124 liradan 243 liraya çıkması önce iyi bir şeymiş gibi gösterildi ama aslında vatandaş için güzel değildi. 400 bin olan emekli sayısında nerdeyse üçte bir kayba neden oldu. Değişen kanunun maddesini inceleyelim. İlgili maddede şu ibareler yer alıyor:

“Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe (1.620) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.”

Artık Aile Dikkate Alınıyor

2013 Ağustos ayına kadar sadece kişinin gelirine bakılırken, bu tarihten itibaren özürlü veya 65 yaşından büyük kişinin birlikte ikamet ettiği ailenin gelir ortalaması alınmaya başlandı. Yani artık sadece engelli veya 65 yaşından büyüğün geliri olup olmaması önemli değil, bu kişilerin beraber oturduğu ailenin geliri dikkate alındığı için on binlerce engelli ve yaşlı aylığından oldu. Yapılan yasa değişikliğinden sonra devletçe muhtaç sayılıp aylık alan engelli bu değişiklikten sonra ailenin içinde muhtaç hale geldi. Önceleri engellinin parası veya aylığı olduğu için gördüğü itibar gitti, aile bireylerine karşı muhtaç durumda kalan engelli aile içinde daha da yalnızlaştı. Yapılması gereken seçimlerden sonraki meclisin engellilerin ve 65 yaş aylığı muhtaçlığı aylığı hesaplama yönteminde derhal “hane başına düşen gelir” uygulamasından vazgeçip, kişisel gelir uygulamasına geçmelidir.

Mustafa İşcan  – Milli Gazete

http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Engelli_ve_muhtac_ayliginda_kisisel_gelire_donulmeli/24971#.VXAXw0ZTKec