1. Anasayfa
  2. Güncel

Engelli İndiriminin Artması Kapsamdaki Memurları Etkiler mi?


Devlet memurlarının, bakmakla yükümlü oldukları kişilerin (eş, anne, baba ve yaşına bakılmaksızın çocuklar) ya da kendilerinin çalışma gücünü belli oranlarda kaybetmeleri durumunda yararlandıkları engelli indirimi miktarları 2015 yılı için yükseltildi.

Εngelli indiriminin aylık net ücrete etkisi; ilgili personelin aylık gelir matrahı miktarına, bulunulan gelir vergisi dilimine ve yararlanılan asgari geçim indirimi miktarına göre değiştiğinden, engelli indirimi tutarlarının 2015 yılı için yükseltilmesi, bu indirimden yararlananların bazılarının aylık net ücretlerini hiç etkilemezken, özellikle yüksek maaş alan Devlet memurlarının net maaşları daha fazla etkilendi.

Engelli indirimi miktarı

Engel derecelerine göre, çalışanların gelir vergisi matrahına esas ücretleri üzerinden belirli miktarlarda engelli indirimi yapılmaktadır. Bütçe kanunlarıyla her yıl farklı belirlenme imkanı da bulunan engelli indirimi 2015 yılı için bir miktar artırılarak;

– 3. dereсe (%40 – %59) engel hali için 190 TL olan indirim tutarı 200 TL’ye,

– 2. derece (%60 – %79) engel hali için 400 TL olan indirim tutarı 440 TL’ye,

– 1. derece (%80 ve daha yukarı) engel hali için 800 TL olan indirim tutarı 880 TL’ye yükseltildi.

Engelli indiriminin artması maaşları ne kadar artıracak?

Devlet memurlarının yararlanacağı engelli indirimi tutarı, aylık net üсret hesabı sırasında bulunan gelir vergisine esas matrahtan indirilmekte ve bulunan yeni matrah üzerinden Gelir Vergisi hesaplanmaktadır. Bulunan Gelir Vergisi miktarından ise memurun eş ve çocuk durumuna göre belirlenmiş olan asgari geçim indirimi tutarı indirilmektedir.

Bu nedenle, engelli indirimi miktarının artmasının yanı sıra, 2015 yılında geçerli olacak asgari geçim indirimi tutarları da yükseldiğinden, engelli indiriminin aylık net ücretlerde yaratacağı etki yok denecek kadar az olacak.

memurunyeri.сom