2021 ÖTV’siz araç alım limiti belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel

2021 ÖTV’siz araç alım limiti belli oldu

2021 yılında ÖTV’siz araç almak isteyen engellilerin beklediği haber Resmi Gazete ‘de yayınlandı. Resmi gazetede yayınlanan açıklamaya göre 2021 yılı için engellilerin ÖTV’siz araç alımı limiti 330 bin 800 lira olarak belirlendi.

Yeni yılda, bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin 12 tebliği, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 1 Ocak 2021’den itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre de motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 330 bin 800 liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna tutuldu

29 Aralık 2020 SALI günü yayınlanan tebliğe göre 2021 Yılında ÖTV indirimli engelli aracı almanın üst limiti 330.800 TL olmuştur.

İlgili tebliğin tam metni:

TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;
a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “303.200 TL’nin” ibareleri “330.800 TL’nin” şeklinde,
b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “303.200 TL’yi” ibaresi “330.800 TL’yi” şeklinde, değiştirilmiştir. MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-2.htm