1. Anasayfa
  2. Güncel

İŞKUR’dan işbaşı eğitim programına katılanlara 949 TL aylık ücret…


İŞKUR, işbaşı eğitim programına katılan ve 160 gün eğitim alan kursiyerlere ödediği günlük ücreti 36,5 TL’ye yükseltti. Eğitimine devam eden bir kursiyer aylık 949 TL, eğitim süresi sonunda ise toplam 5 bin 840 TL ücret almış olacak.

Türkiye İş Kurumu – İŞKUR – işbaşı eğitim programına katılan kursiyerlerine ödediği günlük 25 TL olan ücreti, 36,50 TL olarak belirledi. İŞKUR işbaşı eğitim programında bir ay içerisinde 26 gün eğitim alan bir kursiyerin aylık ücreti 949 TL olacak. 160 gün süren eğitim programına devam eden bir kursiyer işbaşı eğitim kursu süresince toplamda 5.840 TL ücret alacak.

10 Soruda İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

İşkur tarafından yayınlanan eğitim programının içeriğine ve ne olduğuna yönelik broşürde İşbaşı Eğitim Programı şu şekilde anlatılmaktadır.

1 – İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

Kurumumuz tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası programlarından
birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işi işbaşında öğrenme programıdır.

2 – Program ile Neler Amaçlanmaktadır?

Programın temel amacı mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki de neyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır.
Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre
gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır. Bu sayede iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duyd ukları işgücünü kendileri yetiştirme imkanına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

3 – Programdan Hangi İşverenler Yararlanabilirler?

Mevcut düzenlemeler kapsamında

4857 sayılı İş Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a.maddesine tabi olarak en az iki sigortalı çalışanı bulunan
Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller, v.b. işverenler işbaşı eğitim programlarından faydalanabilmektedir.

4 – İşverenler, Programa Nasıl Başvuru Yapabilirler?

Belirlenen şartları sağlayan işverenler, Kurumumuz tarafından kendilerine tahsis edilen iş ve meslek danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığı ile ya da doğrudan il müdürlüklerine / hizmet merkezlerine gelerek taleplerini iletebilirler. İşverenin program düzenleme talebi, ivedilikle değerlendirilerek gerekli şartların sağlanması durumunda program düzenlenir.

5 – Programa Kimler Katılabilirler?
İşbaşı eğitim programına katılmak için gerekli şartlar;

  • 15 yaşını doldurmak,
  • Kuruma kayıtlı olmak
  • İşsiz olmak

Ön lisans dahil üniversite öğrencisi olanlar da programa katılabilir.

Ancak;

  • işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olanlar ile
  • programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programı düzenleyecek olan işverenin çalışanı olan kişiler,

bu işveren ile düzenlenecek olan işbaşı eğitim programına katılamamaktadırlar.

İşbaşı eğitim programına katılmak isteyen kişiler, Kurumumuz internet sayfasında, Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğü ilan panosunda yayımlanan ilanlara hem internet üzerinden hem de Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğüne giderek başvuru yapabilirler.

6 – Programa Katılacak Kişiler Nasıl Belirlenir?isci-tamirci

Program düzenlemek isteyen işverenler programa katılacak kişileri doğrudan kendileri seçerek program düzenleyebilirler. Eğer işverenler tarafından program düzenlenecek kişi bulunamamışsa ve Kurumumuzdan katılımcı talep edilmişse kendilerinin belirlemiş olduğu özel şartları taşıyan kişiler arasından işverene yönlendirilen katılımcı adaylarından işveren istediğini seçerek program düzenleyebilirler.

7 – Programın Süresi Ne Kadardır?
İşbaşı Eğitim Programı en fazla 160 fiili gün olarak düzenlenebilir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. Yani günde en az beş saat olması durumun da haftada bir gün bile program düzenlenmesi mümkündür.

Bunun yanı sıra İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezince uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan işyerlerinde normal mesai saatleri dışında da program düzenlenmesi mümkündür.

8 – Programın İşverene Faydaları Nelerdir?
İşverenler, programa katılan işsizlere ve üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmakta ve bu
sayede doğru işçiyi seçme imkanına kavuşarak hem işçi arama maliyetlerinden kurtulmakta hem de işçi ararken zaman kaybetmemektedir. Diğer yandan program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması işverenlere işgücü maliyet avantajını da sağlamaktadır.

9 – Programın Katılımcıya Faydaları Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri tekstil-iscisikazanma şansı sunmaktadır. Program a katılan üniversite öğrencileri ise zorunlu stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine CV’lerinde yer vermek suretiyle iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engeli aşmaktadırlar. Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde (1.000 TL) gelir elde etme imkanı da verilmektedir. Halen günlük 38,48 TL zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır. Diğer yandan üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri Kurumumuz tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

10 – Programa Katılan Kişilerin İstihdam Edilmesi Durumunda Sağlanan Teşvikler Nelerdir?iskur-kurs

31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük
olanlardan program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Ayrıca işverenler 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır. 30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda ise, katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı getirilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri
www.iskur.gov.tr
İŞKUR Hizmet Noktaları
İŞKUR iletişim Hattı 444 75 87