2020 engelliler için ÖTV’siz araba alım limiti açıklandı
  1. Anasayfa
  2. Güncel

2020 engelliler için ÖTV’siz araba alım limiti açıklandı

Engellilerin sıfır araba alımlarında ÖTV muafiyeti limiti Resmi Gazete’de yayımlandı. Açıklanan karara göre 2019 yılı için 247.400 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyeti, 2020 yılında 303.200 TL’ye yükseltilmiştir.

Engellilerin ÖTV muafiyetinden faydalanarak araba alımında uygulanan limit 2020 yılı için 303.200 TL’ye yükseltildi.

Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2020’de ÖTV’siz araç almak isteyen engelli bireyler 303.200 TL’ye kadar olan araçlardan alabilecek. Bu rakam 2019 yılı için 247.400 TL’ydi.

İşte Resmi Gezete’de yayımlanan karar:

27 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30991 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 7)

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “247.400 TL’nin” ibareleri “303.200 TL’nin” şeklinde,

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “247.400 TL’yi” ibaresi “303.200 TL’yi” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.