1. Anasayfa
  2. Güncel

Engelli vatandaşlara 434 TL eğitim desteği


Milli Eğitim Bakanlığı, engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak kısmına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 434 TL, gruр eğitimi için aylık 122 TL olarak belirlendi. Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.