1. Anasayfa
  2. Güncel

MEB Engelli Eğitiminin Faaliyet Raporu’nu Yayınladı


Milli Eğitim Bakanlığı, 2014 yılı Faaliyet Raporu’nu yayınladı. 2014 yılı başında planlanan hedefler ve yıl sonunda gelinen noktayla ilgili bilgi veren rapora göre hükümetin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın en önemli projesi olan ve Türkiye’ye eğitimde çağ atlatacak çalışma olarak adlandırılan Fatih Projesi’nde 2014 hedefleri gerçekleştirilemedi.

100 bin sınıfı etkileşimli tahtayla donatma hedefi 30 binde kaldı. 1 milyon 200 bin yerine 550 bin öğrenciye tablet bilgisayar dağıtılabildi. Sınıfta tablet bilgisayar kullanan öğretmen hedefinin ise üzerine çıkıldı.

İmam hatip liselerinin son sınıflarında okuyan öğrencilerin mesleki gelişimi için açılacak kurs merkezi ve yarışmalara katılacak öğrenci sayısında ise hedefler fazlasıyla tutturuldu. Bir diğer ulaşılan hedef ise açıköğretimli öğrenci sayısında oldu.

Bakanlığın 2014 Faaliyet Raporu’nda yer alan sonuçlardan bazıları şöyle:

100 BİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA HEDEFİ 30 BİNDE KALDI

– Bakanlık, Fatih Projesi kapsamında 2 bin 800 okulun internet altyapısını yenilemeyi hedeflerken, 135 okula ulaşıldı.

– 100 bin dersliğin etkileşimli tahtayla donatılması hedeflendi, yıl sonunda sayı 30 bin oldu.

– Sınıf uygulamalarında tablet kullanan öğrenci sayısı 1 milyon 200 bin olarak hedeflendi ancak 550 bin öğrenci bu imkândan yararlanabildi.

– 120 bin öğretmenin sınıfta tablet PC kullanması hedeflenirken, yıl sonunda ulaşılan sayı 125 bindi.

ÖZEL EĞİTİM GÜÇLENDİ

– Bakanlık engelli öğrencilere verilen özel eğitim konusunda da hedeflerin çok üzerine çıktı. Rehabilitasyon merkezlerinde ve okulların özel eğitim sınıflarında eğitim alan öğrenci sayısı hedefi 265 bin iken, bu sayı yıl sonunda 289 bin 85 oldu. Bu kapsamda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışacak 500 öğretmene hizmetiçi eğitim vermeyi planlayan Bakanlık, yıl sonuna kadar 941 eğitimciye bu hizmeti sundu.

İMAM HATİP YARIŞMALARI

– İmam hatip öğrencilerinin son sınıf öğrencilerinden başarılı olanları imamlık ve hatiplik mesleğine daha iyi hazırlamak için planlanan çalışmalar konusunda açılan kurslar ve katılan öğrenci sayısında hedefin çok üzerine çıkıldı. Yarışmalara katılan öğrenci sayısı 2 bin 288 olarak hedeflendi, yıl sonunda bu rakam 13 bin 639 oldu.

– Bakanlık yıl sonuna kadar imam hatipli öğrenciler için 10 kurs merkezi açmayı planlarken, 13 kurs merkezi açtı. Bu kurslara katılım hedefi 1010 iken, 786 öğrenci kurslara kaydoldu.

– Yarışmalara katılan okul sayısı hedefi 675’ti, katılan okul sayısı 725’i buldu.

– 2014 yılı sonuna kadar uluslararası imam hatip lisesi ve yabancı öğrenci sayısının arttırılması hedeflendi. Türkiye’de din eğitime gören yabancı öğrencide hedeflenen 900 sayısı geçilerek 937’ye ulaşıldı. Bu konuda yurtdışında işbirliği yapılan ülke sayısı hedefi, 75 ülke olarak tuttu. Türkiye’de açılan uluslararası imam hatip lisesi sayısı 4 yerine 3 olarak gerçekleşti.

AÇIKÖĞRETİMDE AKTİF ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI

– Bakanlık 2014 yılı sonuna kadar açıkortaokulu, açıköğretim lisesi, mesleki açıköğretim lisesi kayıtlı aktif öğrenci sayısı ile mesleki ve teknik açıköğretim okulu kursiyer sayısını yüzde 5 arttırmayı hedefledi. Açıköğretim ortaokulunda kayıtlı aktif öğrenci sayısı 261 bin 450, açıköğretim lisesinde 945 bin 390, mesleki açıköğretim lisesinde 307 bin 778 bin oldu. Bakanlık hedefe ulaşıldığını belirtti.

AFET EĞİTİMLERİ YETERSİZ

– Yıl sonuna kadar okul ve kurumlarda afet, acil durum, sivil savunma, seferberlik, koruyucu güvenlik konularında öğrenci ve personelin bilinç seviyesinin yükseltilmesi için 582 bin kişiye eğitim verilmesi planlanırken 35 bin 700 kişi eğitim alabildi. Okullarda 50 bin yerine 6 bin 570 tatbikat yapılabildi. 2 bin 250 okulun denetimden geçirilmesi planlanırken bu sayı 50’de kaldı. 600 bin broşür de basılıp dağıtılamadı.

128 YERİNE 34 OKUL GÜÇLENDİRİLEBİLDİ

– 128 okulun depreme karşı güçlendirilmesi planlanırken bu sayı 34’te kaldı. Ancak deprem tatbikatı yapılan okul sayısı hedefinin üzerine çıkıldı. 200 okulda deprem tatbikatı yapılması planlandı, bu sayı 531 oldu.

– Sürekli devamsız öğrenci sayısının 200 bine inmesi planlanırken, bu sayı yıl sonunda 234 bin 932’ye çıktı.

MEB ‘zayıf’ları sıraladı: Sınıf mevcutları çok

Milli Eğitim Bakanlığı, 2014 Faaliyet Raporu’nda, “Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarının eğitim düzeylerinin yüksek olması, teknolojik altyapının güçlü olması ve eğitim ternolojisinin yaygın olarak kullanılması, merkezi yönetim bütçesinden en yüksek payı alması, okul-aile birliklerinin varlığı, sahip olunan finansal kaynakların çeşitliliğinin ve miktarının çok olması, şura geleneğinin bulunması, yurtdışı teşkilatının olması” gibi konuları Bakanlığın üstünlükleri olarak sıralarken, özeleştiri yaparak ‘zayıflık’larına da yer verdi. Bakanlığın zayıflık olarak sıraladığı maddelerden bazıları şöyle:

-Sınıf mevcutlarının fazlalığı, ikili öğretimin ve birleştirilmiş sınıf uygulamasının devam etmesi,

-Özel eğitim alanında istihdam edilecek öğretmen sayısının ihtiyaca cevap vermemesi,

-Öğretmen yetiştirme ve istihdamında arz-talep dengesinin yeterince kurulamaması ve bazı bölgelerde yaşanan hızlı öğretmen değişimi,

-Eğitim planlamalarının kısa dönemli yapılması ve sık sık değişmesi,

-Kişilerin ilgi ve yeteneklerine uygun rehberlik ve yönlendirmenin istenilen düzeyde yapılamaması,

-Norm kadro uygulamasının tam olarak hayata geçirilememesi,

-Birimler arasında koordinasyon ve iş birliğinin yetersiz olması,

-Mesleki teknik eğitim istihdam dengesinin yeterince kurulamaması,

-Bakanlık birimlerinin meslek kuruluşlarıyla yeterli iletişim içinde olmaması.

Gülseven ÖZKAN  / Hürriyet