Engellilere Bakım Ücreti Belirleyen Maddeler Torba Yasadan Çıkarıldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel

Engellilere Bakım Ücreti Belirleyen Maddeler Torba Yasadan Çıkarıldı


Engellilere bakım ücreti belirleyen maddeler torba yasadan çıkarıldı. Engellilere bakım hizmeti kapsamında aylık bakım ücreti ile aylık sosyal yardım tutarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmesini düzenleyen maddeler tasarıdan çıkarıldı.

SON 4 AY İLAVE AGİ

Net asgari ücretin yılsonuna doğru düşmesinin önlenmesine yönelik madde de kabul edildi. Bu kapsamda asgari ücrette gelir vergisi dilimine girilmesinden dolayı düşmesinin önlenmesi için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak asgari ücretlinin 1404 lirasına ilave olarak aile geçim indirimi (AGİ) verilmesi kararlaştırıldı.