1. Anasayfa
  2. Güncel

Engelliler Sadece Maaş Değil İş İstiyor!


Şanlıurfa’da Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Başkanı İbrahim Aydın, engellilerin istihdamına yönelik uygulamanın tekrar gözden geçirilmesini istedi.

Şanlıurfa’da Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Şubesi, engellilerin karşılaştığı sorunlara karşı duyarlılık oluşturmak için Atatürk Bulvarı üzerinde stant açtı.

Engellilerin sahip olması gereken temel haklarla ilgili de bilgiler ve fotoğraflar paylaşan dernek üyeleri burada bir açıklama yaptı. Dernek adına basın açıklaması yapan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Şanlıurfa Şubesi Eş Başkanı İbrahim Aydın, “Engelliler toplumda gerek doğuştan, gerekse sonradan oluşan sebeplerden dolayı sürekli var olmuşlardır. Her insanın başına gelebilecek olan bu durum karşısında duyarlı olmalıyız” dedi.

‘YASAL DÜZENLEMELER GERÇEKLEŞTİRİLMELİ’

“Engellilerin toplumsal yaşamlarını kolaylaştıracak, umutlu olabilmelerini ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak koşul, ortam ve olanakların oluşturulması çağdaş toplumların öncelikli görevlerindendir” diyen Aydın, “Sosyal devletin bir gereği olarak yasal düzenlemelerle getirilen hak ve olanaklara karşın, engellilerin uygulamada kimi sıkıntılarla karşılaştıkları, kendilerine yönelik hizmetlere erişmekte zorlandıkları bilinmektedir. Eksik ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler en kısa sürede gerçekleştirilmeli, yasal düzenlemelerin uygulamaya yansıtılmasında karşılaşılan sorunlar giderilmeli, yapılan düzenlemelerde engelli ve engelli yakınlarının beklentileri ve gereksinimleri dikkate alınmalı, engelli duruma düşmenin önlenebilmesi konusunda yurttaşlarımızın eğitilmesi temel yaklaşım olarak benimsenmelidir” diye konuştu.

‘İŞARET DİLİ YAYGINLAŞSIN’

Sosyal hukuk devleti anlayışıyla engellilerin sorunlarını önemsemek gerektiğini kaydeden Aydın engellilerle ilgili taleplerini şöyle sıraladı:

1- Yatılı veya evde bakım hizmeti alan engelli vatandaşlarımızın 2022 sayılı yasaya göre aldıkları muhtaçlık aylığının kesilmesi uygulamasından derhal vazgeçilmelidir.

2- Son aylarda Milli Eğitim Bakanlığı Web Sitesinde yayınlanan ve Özel Eğitim Okullarının birinci, kademesinin kapatılmasını öngören özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı geri çekilmeli; Özel Eğitim Okulları yaygınlaştırılarak daha da güçlendirilmelidir

3-Ağır derecedeki engellilerin istihdam ve rehabilite edildiği korumalı işyeriuygulamaları daha etkin desteklerle güçlendirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

4- Ulusal İşaret Dili Sözcüğü, bütün uzmanların ve İşitme Engelli Örgütlerinin katılımı ile yeniden ele alınmalı ve birbirinden farklı Yerel İşaret Dili Uygulamalarına son verilmeli; cezaevlerinde, mahkemelerde, hastanelerde ve tüm kamu kuruluşlarında işaret dili tercümanları istihdam edilmelidir.

5-Fiziksel çevrenin, kamu kullanım alanlarının ve toplu taşım araçlarının engellilere uygun hale getirilmesi çalışmalarına hız verilmelidir.

6- Sosyal Yardım amaçlı “aydan aya gel maaşını al” türünden istihdam politikalarına son verilmeli, istihdam edilen engellilerin istihdam edildikleri işlerde verimli olarak çalışabilmeleri için iş garantili mesleki eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri çoğaltılmalı ve etkinleştirilmelidir.

7- Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin eki olan ve hak ihlallerinde başvuru mekanizmalarını düzenleyen Ek İhtiyari Protokol onaylanmalıdır.

8- Engellilerin karar alma süreçlerine etkin katılımları için gerekli önlemler alınmalı; parlamentoda, belediye meclislerinde ve diğer kurullarda engellilerin hak ettikleri gibi temsilinin sağlanması için etkin düzenlemeler yapılmalıdır.

 Kaynak: Gazeteipekyol.com