1. Anasayfa
 2. Soru ve Cevaplar

Engelli olarak 0 km. araç alırken Katma Değer Vergisi (KDV) ödeyecek mi


 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17. Maddesi Diğer İstisnalar konulu 4. Bendine göre, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları katma değer vergisinden istisnadır.

Maliye Bakanlığı tarafından 11 Temmuz 2008 Tarih ve 26933 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 110 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile bu konuda açıklamalar yapılmıştır. Buna göre, münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik özürlülerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilmektedir.

Ancak söz konusu tebliğde, binek otomobil ile diğer nakil vasıtaları istisna kapsamındaki “araç-gereç” olarak değerlendirilmemektedir. Fakat bu bağlamda yapılan uygulamalar idari yargı davalarına konu edilebilmektedir. Bu konuda, Adana Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen bir karar örnek teşkil etmektedir.

Adana Bölge İdare Mahkemesi, 13.04.2010 gün ve E:2010/1658, K:2010/1721 kararı ile 5378 sayılı “Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna” atıfta bulunarak, engeline göre tadilat yapılarak alınan aracın 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-s maddesinde sözü edilen “araç-gereç” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Bu kapsamda engeline göre tadilat yapılarak yeni (0 km.) araç alırken yapılan KDV ödemesinin, ilgili vergi dairesine dilekçe ile müracaat edilerek geri istenmesi gerekmektedir. Ret cevabı verilmesi durumunda zaman aşımı dolmadan (en geç 1 ay içerisinde) ilgili vergi mahkemesine dava açılması gerekmektedir. (Dilekçede fatura bilgileri, araç özellikleri, ödenen katma değer vergisi miktarı, TC. no, adres, ödemenin geri yapılacağı adınıza açılmış banka hesap no bilgileri ile ekinde sağlık kurulu raporu, varsa yargı kararı örnekleri, diğer tertibat proje belgeleri, H sınıfı ehliyet vs. mutlaka yer almalıdır. Mahkeme dilekçesinde vergi dairesi red yazısı da olmalıdır.)

Yorumlar (2)

 1. ORTOPEDİK ENGELLİ
  Sayin Yetkililer,
  Bende, iki ayağından ortopedik engelli ve protez ayakla yürüyen bir emekliyim. ATV motor alıp,(OFFRoad) trafikte dolaşabilir miyim? Ve KDV-ÖTV vergilerinden muaf hakkım var mı? İndirim oranı ne kadar olur?
  Cevabınızı rica ederim.

 2. ORTOPEDİK ENGELLİ
  Sayin Yetkililer,
  Bende, iki ayağından ortopedik engelli ve protez ayakla yürüyen bir emekliyim. ATV motor alıp,(OFFRoad) trafikte dolaşabilir miyim? Ve KDV-ÖTV vergilerinden muaf hakkım var mı? İndirim oranı ne kadar olur?
  Cevabınızı rica ederim.