Evde bakım hizmetinden kimler faydalanabilir?
  1. Anasayfa
  2. Soru ve Cevaplar

Evde bakım hizmetinden kimler faydalanabilir?

Evde bakım hizmetinden kimler faydalanabilir? Evde bakım hizmetinden faydalanmanın koşulları nelerdir, evde bakımdan yararlanmak için hangi koşullara sahip olmak gerekmektedir.

Evde bakım hizmetinden faydalanmak için aşağıda yer alan şartların oluşması gerekmektedir.

a) Engel derecesi %50 ve üzerinde olup, raporlarında “Ağır Εngelli” kısmında “ EVET” ibaresi olanlar,

b) Başkasının yardımı ve bakımı olmadan günlük hayatını devam ettirmesi mümkün оlmayanlar (yeme, içme, tuvalet ve temizlik vb. ihtiyaçlarını tek başına gideremeyecek)

c) Aile bireylerinin her türlü gelirleri toplamı, birey sayısına bölündüğünde kişi başına düşen gelir bir aylık net asgari ücretin 2/3’ ünden (01.07.2014-31.12.2014 arasında 540 TL) az olanlar bakım hizmeti için başvuruda bulunabilir.