1. Anasayfa
  2. Güncel

Engelli memur nakilleri yapılacak mı ?


2015/9 sayılı Başbakanlık Genelgesinde, “Eş durumu ve mazeret nedeniyle yapılacak naklen atamalar”ın, durdurulmadığı belirtilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin ek 3. maddesi şu şekildedir:

“İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.
Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.
Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.
Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.”

Bu hükümde her ne kadar mazeret ifadesi geçmese de, bu maddeye dayalı nakiller mazeret kapsamında yapılan nakiller olarak değerlendirilmelidir.

Uygulamaya esas görüşler veren Devlet Personel Başkanlığının, konuyla ilgili bir değerlendirme yaparak, tüm kamu kurumlarını bilgilendirmesinde fayda bulunmaktadır.

kaynak: memurlar net