Engelli maaşını kimler alabilir?
  1. Anasayfa
  2. Soru ve Cevaplar

Engelli maaşını kimler alabilir?

Engelli maaşını kimler alabilir? Engelli maaşı almanın koşulları nelerdir, engelli maaşı almak için izlenecek yol ve engelli maaşı almanın şartları nelerdir hakkında bilgiler.

Engelli Maaşı için;

a) T.C. vatandaşı olan,
b) Herhangi bir işte çalışmayan,
c) Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olmayan,
d) Nafaka almayan veya alabilecek durumda olmayan
e) Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirleri toрlamı muhtaçlık sınırının altında olan (2014 yılı için 270 TL),
f) Kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunmayan engelliler,

gerekli şartları taşıyor olarak kabul edilir.

Engelli Maaşı onaylanan engelliler aşağıdaki miktarda maaş alır;

Engel oranı % 70 ve üzerinde olan ve 18 yaşını dolduran engelliler 3 ayda bir; 1.274 TL (2014 yılı için)
Engel oranı % 40 ile % 69 arasında olan ve 18 yaşını doldurmuş bulunan engelliler 3 ayda bir: 893 TL (2014 yılı için)
Kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen bakımını gerçekleştirdiği 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlara 3 ayda bir; 893 TL (2014 yılı için)

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malul olmaları nedeniyle yetim olarak aylık veya gelir alan çocuklara, aylık ya da gelirleri engellilik derecelerine göre alabilecekleri engelli aylığı tutarından düşük olanların ilgili kuruma müracaatta bulunmaları suretiyle aradaki fark tamamlanarak ödeme yapılır.