Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak muhtaç durumdaki engellilere ve engelli yakınlara halk arasında 3 aylık engelli maaşı yasal tabiriyle 2022 maaşı verilmektedir. Çoğu yasal hakta olduğu gibi maalesef engelli maaşı nasıl alınır, hangi belgelerle hangi kuruma müracar edilir gibi bilgileri vatandaşlar bilmedikleri için devletin kendilerine tanıdığı bu haktan mahrum oluyorlar. Bizde bu haberimizde tüm ayrıntılarıyla engelli maaşı almak için izlenecek yolu anlatacağız.

Kimler Engelli Maaşı Alır?

En önemli şartların başında engelli aylığı alacak kişinin sağlık kurulu rapor oranının %40 ve üzeri olması gerekmekte. Rapor oranı %40’ın altında olan kişiler hiçbir şart altında engelli aylığı alamaz. Bir diğer önemli şar ise aylığı alacak kişinin hane gelirinin muhtaçlık sınırını aşmaması gerekmektedir.

Muhtaçlık sınırı nedir?

Yasa koyucu muhtaçlık sınırını şu şekilde açıklamış;

(Değişik:RG-25/3/2014-28952) Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak kaydıyla, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayanlardan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarını. Denilmekte.
Daha anlaşılır bir ifadeyle 2022 engelli maaşı almak için hane gelirinin asgari ücretin 1/3 ünü geçmemesi gerekmekteki oda 2016 yılı için 392 TL yapmaktadır. Yani engelli maaşı almak için hane gelirinizin 392 TL’yi geçmemesi gerekmektedir.

Engelli Aylığı Almak İçin Nereye Başvurulur?

2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlıikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır.

Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir.

2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin olarak Vakıflar tarafından yapılacak tüm iş ve işlemler sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak gerçekleştirilir.

2020 Maaş Başvuruları Ne Zaman Sonuçlanır?

Daha önceden 2022 engelli maaşı başvurularının onaylanması 1-2 yıl gibi uzun bir zaman alsa da yapılan son düzenlemeyle birlikte başvuruların sonuçlanması ve bağlanması 1 ila 3 ay arasında değişiklik göstermektedir.

2016 Engelli Maaşı Miktarları Ne Kadar?

Sakatlık oranı % 40- 69 arası olanlar için engelli aylığı= 1021,93 TL

Sakatlık oranı % 70 ve üstü Bakıma muhtaç engelli aylığı=1532,89 TL

18 yaş altı engelli yakını aylığı= 1021,93 TL olarak her 3 ayda bir ödenir.