Engelli çocuğu olan anneye erken emeklilik imkanı
  1. Anasayfa
  2. Güncel

Engelli çocuğu olan anneye erken emeklilik imkanı

Ağır engelli çocuğuna bakan çalışan annelerin katlandığı sıkıntıyı paylaşmak için devlet, bu kapsamdakilere emeklilik yaş hadlerinden indirimde bulunulması imkanı sağlıyor.

Sosyal Destekler Rehberi’mize, ağır engelli çocuğu olan anneye tanınan erken emeklilik imkanı konusuyla devam ediyoruz. Kendisine ait veya evlat edindiği ağır engelli çocuğa bakan SGK kapsamındaki (memur, işçi, serbest çalışan, isteğe bağlı sigortalı olan v.s) kadın sigortalının, katlandığı sıkıntıyı paylaşma adına devlet, bu kadın sigortalının engelliye baktığı dönemdeki prim ödeme gün sayılarına ilave yapılması, aynı zamanda bu ilave süreler kadar da emeklilik yaş hadlerinden indirimde bulunulması imkanını vermektedir. İşte ayrıntıları:

1- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen prim

ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

2- Çocuğun ağır engelli, engellilik  oranı yüzde 50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine engelli sağlık kurulu tarafından karar verilen olması gerekmektedir.

3- Çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ağır engelli olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalıların en son çalışmalarının geçtiği Sosyal Güvenlik Merkezi-Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne başvurmaları icap etmektedir. İlgili birimlerce çocuğun sağlık hizmeti sunucularına sevk işlemi yapılacaktır.

4- 2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya başlayan ve aynı zamanda da başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun SGK ‘nın ilgili sağlık kurulu tarafından 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğunun tespit edilerek bildirilmesi halinde, sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren geçen çalışma süresinin dörtte biri, toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek, ilave edilen süre kadar da emeklilik yaş haddinden indirim yapılacaktır.

Örnek  1: 1.1.2005 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 1.7.2006 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapor SGK’nın ilgili sağlık kuruluna gönderilirken, çocuğun 1.10.2008 tarihi itibariyle başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli durumda olup olmadığı sorulmuş, ilgili sağlık kurulunca çocuğun 1.10.2008 tarihi itibariyle ağır engelli olduğuna ve kontrol muayenesi gerekmediğine karar verilmiştir. Buna göre, kadın sigortalının prim gün sayısına ilave ile ilgili haklardan 1.10.2008 tarihi itibariyle yararlandırılmaya başlanacaktır.

Örnek  2: 1.2.2008 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 1.1.2007 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre, 1.1.2009 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğuna ve kontrol muayenesi gerekmediğine SGK’nın ilgili sağlık kurulunca karar verilmiştir. Buna göre, kadın sigortalının prim gün sayılarına ilave ilgili haklardan yararlandırılmaya başlama tarihi 1.1.2009 olacaktır.

5- 2008 yılı Ekim ayı başından sonra çalışmaya başlayan ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli durumda çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun doğum tarihi dikkate alınarak, çocuğun maluliyetinin işe giriş tarihinden önce olması halinde; işe giriş tarihinden, sonra olması halinde ise maluliyet tarihinden itibaren bahse konu haklardan yararlandırılcaktır.

Örnek : 1.11.2008 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan kadın sigortalının, 1.1.2009 tarihinde doğan çocuğu hakkında, sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen rapora göre 1.7.2011 tarihinden itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğuna SGK’nın ilgili sağlık kurulunca karar verilmiştir. Bu kadın sigortalının hizmetine ilave edilecek ve emeklilik yaşından düşülecek süreye esas hizmetinin başlangıç tarihi 1.7.2011 olacaktır.

KAYNAK: AHMET METİN AYSOY –  HABER.STAR.COM.TR