1. Anasayfa
  2. Güncel

Engelli Bakım Ücretlerine Yeni Düzenleme Geliyor


Engelli bakım ücretlerine yeni düzenleme geliyor. Engeli araç alımlarında 70 bin TL sınırı getiren torba yasada, engelli bakım ücretlerine yönelik olarak bir başka düzenleme daha olduğu ortaya çıktı. Bu düzenleme ile, halen memur zamlarına endeksli olarak belirlen evde bakım ücretlerini belirleme yetkisi, Maliye Bakanı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devrediliyor.

TBMM Başkanlığı’na sunulan ve vergi kanunlarında bazı değişikler öngören tasarının 44. maddesinde engellilerin bakım ücretlerinin belirlenmesinin şekli değişti ve ücretlerin belirleme yetkisi, iki bakanlığa verildi.

Mevcut sistemde, engellilerin evde bakım ücretleri, memur katsayısı baz alınarak belirleniyordu. Yani maaş artışları memur zamları ile orantılı şekilde gerçekleşiyordu. Taslakta yer alan düzenleme ile bu durum değişiyor. Yeni sistemde, engellilerin maaşlarını belirleme yetkisi Maliye Bakanı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’na veriliyor. Bu durum, ücretlerin memur zamlarının üzerinde bir artışın yoluna açarken, aynı zamanda ücretlerin sabit tutulmasının da imkan sağlıyor. İşte eski ve yeni düzenlemeler: “…Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır…” Taslaktaki yeni düzenleme: “….Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetlerinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı ile bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için verilecek aylık Sosyal yardım tutarı her yıl aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı ile maliye bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.”