Ana Sayfa 2022 Maaşı ve Vakıf Aylıkları 2022 Yaşlı ve Engelli Aylıkları Kılavuzu

2022 Yaşlı ve Engelli Aylıkları Kılavuzu

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI KILAVUZU YAYINLANDI…

Klavuzun içeriklerini aşağıdan sayfa sayfa okuyabilir ve inceleyebilirsiniz…

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI KILAVUZU

1. SAYFA 1

GENEL ESASLAR:

2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylık başvuruları kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır.

Aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemler Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi kullanılarak yapılır.

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez ve aylık başvurusu belgelerin tamamlanmasını müteakip sisteme işlenir.

Başvuruda bulunan kişilere “Başvuru Alındı Belgesi” verilir.

 Aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanır.

 Yapılacak muhtaçlık değerlendirmelerinde hane yaklaşımı geçerlidir. Hane geliri hesaplanırken haneden kim alırsa alsın 2022 sayılı kanun aylıkları ve evde bakım aylıkları hesaba katılmayacaktır.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programında hak sahibi olan kişiler 2022 sayılı kanun kapsamındaki aylıklardan yararlanamayacaktır.

2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kişilerin Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programından faydalanmak istemeleri durumunda, 2022 aylığı feragat dilekçesi alınır ve Eşi Vefat Etmiş Programı kabul edildiğinde 2022 aylığı feragat nedeniyle feshedilir.

Mevcut aylık sahiplerinin muhtaçlık durumu ve Sağlık Kurulu Raporları yenilenmeyecek olup yılda bir kez yapılacak sosyal incelemeler yoluyla işlem tesis edilecektir.

2022 sayılı Kanuna göre 5 çeşit aylık bağlanmaktadır.

1. Yaşlı Aylığı

2. %40-69 Arası Özürlü Aylığı

3. % 70 ve Üzeri Özürlü Aylığı

4. 18 Yaş Altı Özürlü Yakını Aylığı

5. Silikozis Aylığı