1. Anasayfa
  2. Güncel

2017 yılı yaşlı, engelli ve engelli yakını aylık rehberi


Sosyal güvenlik sistemimizde prim almadan devlet tarafından muhtaç olan yaşlı, engelli ve engelliye bakan kişilere aylık bağlanmaktadır. Söz konusu aylıklara hak kazanmak için asgari ücret baz alınmak suretiyle muhtaçlık belirlenmektedir.

2017 yılında uygulanacak aylık brüt asgari ücret 1.777,50 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre net asgari ücret(asgari geçim indirimi hariç) 1.270,75 TL olup, primsiz aylıklarda muhtaçlık ölçüsü olarak, net asgari ücretin 1/3’ü (423,58 TL) esas alınmaktadır. Aylık hesabı; memur maaş katsayısı ve 2022 sayılı yasada belirtilen göstergelerin çarpımı sonucuna yüzde 5 ek ödeme eklenmek suretiyle yapılır.

1-Yaşlı aylığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına (2.332) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanmaktadır.

2017 yılı ilk altı ay 233,21 TL aylık, 2017 yılı ikinci altı ay 242,55 TL aylık

Yaşlı aylığı bağlanacak kişinin kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (423,58 TL’den) fazla olmaması gerekmektedir.

2- Engelli aylığı

a) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran Türk vatandaşı engellilerden; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (4.860) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

2017 yılı ilk altı ay 486,03 TL aylık, 2017 yılı ikinci altı ay 505,48 TL aylık

b) İlgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli olduklarını kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve talebine rağmen Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olan Türk vatandaşlarından; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda, aylık bağlanır.

2017 yılı ilk altı ay 324,02 TL aylık, 2017 yılı ikinci altı ay 336,99 TL aylık

Engellilerden her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (423,58 TL’den) fazla olanlar muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.

3-Engelli yakını aylığı

Türk vatandaşı olan, 18 yaşını tamamlamamış ve ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli oldukları kanıtlanmış durumundaki engelli yakınlarının bakımını üstlenen Türk vatandaşlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (423,58 TL’den) daha az olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe ve bakım ilişkisini fiilen gerçekleştirmeleri kaydıyla, (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

2017 yılı ilk altı ay 324,02 TL aylık, 2017 yılı ikinci altı ay 336,99 TL aylık

Son olarak, primsiz aylıklardan yararlanmak için ikametgahın bağlı bulunduğu Kaymakamlık bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmak gerektiğini belirtelim.

KAYNAK: AHMET METİN AYSOY / STAR GAZETESİ